Новини

Съдът каза „НЕ“ на едностранно увеличение на лихвите по договор за кредит между българска банка и кредитополучател търговско дружество

Подобни спорове, по които кредитополучател е юридическо лице, обикновено се разрешават от съдилищата в полза на банките кредитодатели. Решението по делото, водено от нас, е един от първите случаи, в които съдът се произнася в полза на кредитополучател юридическо лице, вследствие на което банката е осъдена да върне неоснователно събраната по договора за кредит лихва.