Данъчно право и Представителство по данъчни дела

TTP е сред пазарните лидери в областта на данъчното право и процесуалното представителство по данъчни дела.

Търговско право

TTP предлага услуги в областта на дружественото право още от възстановяването на този отрасъл през 1991г. Адвокатите ни предоставят пълен набор от правни услуги по всякакви дружествени въпроси, пред които са изправени клиентите ни.
Интелектуална собственост

Интелектуална собственост

TTP предлага широк обхват от услуги в областта на интелектуалната собственост (ИС), както и услуги в свързани с нея сфери като конкуренция, защита на потребителите и нелоялни търговски практики.
Конкуренция и антитръст

Конкуренция и антитръст

TTP предлага пълен набор от правни услуги, за да отговори на предизвикателствата на клиентите си в сферата на антитръст законодателството и регулирането на търговската дейност.

Процесуално представителство и арбитраж

Представителството по съдебни и арбитражни дела е сред основните сфери на дейността ни и една от най-силните ни практики.
Банки и финансови услуги

Банки и финансови услуги

Нашият екип по банково право предоставя услуги по учредяване и лицензиране на банки, платежни институции и небанкови финансови институции, както и услуги във връзка с текущата им дейност и с изпълнение на регулаторните изисквания.

За контакти

За да си уговорите среща, моля пишете или се обадете

TTP Новини

 

 

 

 

Уважаеми клиенти,

Както вероятно ви е станало известно, в България бяха регистрирани редица случаи на COVID 19. С оглед да се

...

На 17.12.2019 г. влезе в сила новият Закон за марките и географските означения. Новият закон въвежда вероятно най-мащабните промени в областта от 2011 г. насам и още преди влизането си в сила

...

Управляващият съдружник Милена Табакова и адв. Христо Райчев публикуваха становища по Закона за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения в Портала за обществени

...