Антоанета Коларова

Антоанета Коларова

Счетоводител

team 01

Образование:

  • Магистър „Застраховане“ от СА „Д.А.Ценов”, 1997 г.
  • Специализация „Банков контрол“ от СА „Д.А.Ценов”, 1997 г.
  • Магистър „Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия“ от СА „Д.А.Ценов”, 2014г.

Професионален опит:

  • 01 декември 2012 г. до сега - Адвокатско дружество „Табаков, Табакова и съдружници” Счетоводител
  • 02 април 2002 до 30 ноември 2012г. – „Алианц Банк България“ клон Европа Мениджър „Връзки с клиенти“ и Мениджър „Клиентски операции“
  • 05 Октомври 1998 до април 2002 – „Банка ДСК“ ЕАД клон Хасково Счетоводител и експерт „Население“