Новини

 

 

 

 

Уважаеми клиенти,

Както вероятно ви е станало известно, в България бяха регистрирани редица случаи на COVID 19. С оглед да се предотврати разпространението на инфекцията и за да защити здравето и живота на своите граждани, Народното събрание  с решение от 13 март 2020 г. обяви извънредно положение в страната. И въведоха строги мерки върху извършването на редица търговски дейности, ограничения в придвижването през границите и движението на хора без разумна причина.

На 17.12.2019 г. влезе в сила новият Закон за марките и географските означения. Новият закон въвежда вероятно най-мащабните промени в областта от 2011 г. насам и още преди влизането си в сила даде повод за интензивни дискусии сред професионалните среди.

Управляващият съдружник Милена Табакова и адв. Христо Райчев публикуваха становища по Закона за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения в Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

TTP успешно защити свой клиент търговско дружество по дело срещу водеща българска банка, част от международна група, която едностранно бе увеличила уговорения лихвен процент по сключен договор за кредит.